Python Module Index

o
 
o
ot
    ot.backend
    ot.bregman
    ot.coot
    ot.da
    ot.datasets
    ot.dr
    ot.factored
    ot.gaussian
    ot.gnn
    ot.gromov
    ot.lp
    ot.optim
    ot.partial
    ot.plot
    ot.regpath
    ot.sliced
    ot.smooth
    ot.stochastic
    ot.unbalanced
    ot.utils
    ot.weak